ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Baghdadi
استاد بغدادی
634 عضو

در این کانال مجموعه صوت ها و فایل های مرتبط با استاد بغدادی گذاشته خواهد شد؛
برای ارتباط با مدیر به این پیام بدید: @yahadi71
صلوات