ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@EModir
مدیریت چابک
12 عضو

مدیریت چابک، رویکردی تحلیلی و تخصصی است که می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای رفع مشکلات سازمان‌ها و کسب‌وکارها در کلیۀ فرایندهای مدیریتی نیز تبدیل گردد.