ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ForiMohem
شبـکه فـوری مـهـم🚩
2975 عضو

📡با این شبکه ؛ اخبار و رویدادهای فوری و مهم را در لحظه پیگیری کنید🔻

🔸حوادث
🔹سیاسی
🔸اجتماعی
🔹ورزشی
🔸اقتصادی
🔹هنری و..

.✨💫 ارسال سوژه و درخواست👈
@DezTabligh
.
.
.

ِ