ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@Jdeiheac
کانال اطلاع رسانی آموزشی و امورمالی موسسه
13 عضو

کانال اطلاع رسانی آموزشی و امورمالی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
آدرس : اصفهان-انتهای بلوار دانشگاه صنعتی-خمینی شهر-شهرک منظریه-بلوار پردیس-موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
تلفن : ۵-۳۳۶۶۷۲۶۱