ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@SC4Media
دوره‌ی تبیینی شناخت راهبردیِ رسانه
45 عضو

انتشار فایل‌های صوتی، پلت‌ها و مطالب تکمیلی دوره‌ی تبیینی شناخت راهبردیِ رسانه و اطلاع‌رسانی اخبار جلسات

استاد دوره: محمد علی شکوهیان‌راد
پایگاه شخصی: www.shokoohian.ir