eitaa logo
شهر ورزشی شهروند ورزشی
1.1هزار دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
58 ویدیو
2 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔹برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت اسکواش استان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات خانم فروزنده دهقانی نایب رئیس هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( اسکواش اقایان و بانوان ) 🗓 ۲۱ مردادماه ساعت ۱۰ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
🔹برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت دو و میدانی شهرستان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات آقای محمد اعتمادالعلماء رئیس هیات / خانم خواجه بافقی نایب رئیس هیات / آقای علی اعتمادالعلماء دبیر هیات / آقای سبحان زاده روابط عمومی هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( دو و میدانی آقایان و بانوان ) 🗓 ۲۱ مردادماه ساعت ۱۱ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
✅برنامه جلسات هماهنگی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر یزد با روسای هیئت های ورزشی استان و شهرستان یزد 🔴 پنجمین روز از نشست های تخصصی 📅 یک شنبه 22 مرداد 1402 1️⃣ 8:00 الی 8:45 هیات آمادگی جسمانی استان یزد 2️⃣9:00 الی 9:45 هیات کشتی شهرستان یزد 3️⃣10:00 الی 10:45 هیات شنا شیرجه واترپلو استان یزد 4️⃣11:00 الی 11:45 هیات نجات غریق استان یزد 5️⃣12:00 الی 12:45 هیات تنیس روی میز یزد 6️⃣13:00 الی 13:45 هیات پهلوانی و زورخانه ای استان یزد 7️⃣14:00 الی 14:45 هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان یزد ✅دستور کار جلسه ✔️گفتگو و ارزیابی دهمین المپیاد ورزش محلات ✔️اعلام رشته ها و ست های مدال اختصاص یافته زیرمجموعه هیات ✔️بررسی و تعیین نحوه اجرای مسابقات ✔️بررسی و انتخاب مسئولین برگزاری 💠سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری یزد 🆔 @YazdVarzeshi
🔹برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت تیراندازی با کمان شهرستان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات آقای ترنجی نیا دبیر هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( تیراندازی با کمان آقایان و بانوان ) 🗓 ۲۱ مردادماه ساعت ۱۲ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
🔹برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت آمادگی جسمانی استان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات خانم آتوسا گرجی رئیس هیات / آقای میرمحمدمعصومی نائب رئیس هیات / خانم کدخدازاده دبیر هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد (آمادگی جسمانی آقایان و بانوان / ایروبیک بانوان ) 🗓 ۲۲ مردادماه ساعت ۸ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
🔹برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت کشتی شهرستان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات آقای سهیلی پور رئیس هیات / خانم یگانه غریب گشته نایب رئیس هیات / آقای امیرحسین نظری دبیر هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( کشتی اقایان ) 🗓 ۲۲ مردادماه ساعت ۱۰ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
🔸برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت نجات غریق استان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات آقای محمدی نیا رئیس هیات / خانم زارع نایب رئیس هیات / ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( نجات غریق اقایان و بانوان ) 🗓 ۲۲ مردادماه ساعت ۱۱ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
✅برنامه جلسات هماهنگی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر یزد با روسای هیئت های ورزشی استان و شهرستان یزد 🔴 ششمین روز از نشست های تخصصی 📅 دو شنبه 23 مرداد 1402 1️⃣ 8:00 الی 8:45 هیات اسکیت استان یزد 2️⃣10:00 الی 10:45 هیات شمشیربازی استان یزد 3️⃣11:00 الی 11:45 هیات جانبازان و معلولین استان یزد ✅دستور کار جلسه ✔️گفتگو و ارزیابی دهمین المپیاد ورزش محلات ✔️اعلام رشته ها و ست های مدال اختصاص یافته زیرمجموعه هیات ✔️بررسی و تعیین نحوه اجرای مسابقات ✔️بررسی و انتخاب مسئولین برگزاری 💠سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری یزد 🆔 @YazdVarzeshi
🔸برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت کبدی شهرستان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات خانم خسروی نایب رئیس هیات / آقای شاهرخ برزگر دبیر هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد (کبدی آقایان و بانوان ) 🗓 ۲۱ مردادماه ساعت ۱۴ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
🔸برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت تیراندازی استان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات آقای مختاری رئیس هیات / آقای فرزاد عسکری فرد دبیر هیات ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( تیراندازی با کمان آقایان و بانوان ) 🗓 ۲۱ مردادماه ساعت ۱۳ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════
🔸برگزاری اولین نشست تخصصی هیئت تنیس روی میز استان یزد و شورای راهبردی یازدهمین المپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ☑️نماینده های هیات آقای احتشام رئیس هیات / خانم حاجی عابدی نایب رئیس هیات / آقای ابولی پناه و زارع دبیر هیات / آقای کبودساز ☑️شورای راهبری : محمدرضا ربانی / مهدی خضری / حمیدرضا غفاری / سلمان ملانوری ✔️رشته های زیرمجموعه هیات در المپیاد ( تنیس روی میز اقایان و بانوان / تنیس روی میز جانبازان و معلولین آقایان و بانوان ) 🗓 ۲۲ مردادماه ساعت ۱۲ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔻🔻ارتباط با سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد🔻🔻 ╔═ 💠 ═══════╗ 🌐 https://zil.ink/yazdfarhang ╚════════════════════