ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@abdollahy
محمد عبدالهی
1622 عضو

فعال سیاسی و فرهنگی . سردبیر سابق خردنامه همشهری و همشهری ماه . در این کانال از دغدغه هایم در سیاست،فرهنگ واقتصاد مینویسم.