admin_bartar_app
bartar.app
@admin_bartar_app
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @admin_bartar_app ارتباط بگیرید.