ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@alavigorgani
آیت الله العظمی علوی گرگانی
511 عضو

کانال رسمی مرجع عالیقدر
حضرت آیت الله العظمی
علوی گرگانی
-اخبار
-بیانات
-جلسات
-پیامها
-تصاویر
و فعالیت های فرهنگی

https://eitaa.com/alavigorgani