eitaa logo
"امین وصال"همسرگزینی دائم
1.6هزار دنبال‌کننده
38 عکس
81 ویدیو
2 فایل
ثبت نام حضوری+مصاحبه+آموزش و مشاوره+معرفی همسر مناسب=ازدواج پایدار/www.ezdewaj.ir/ قم، میدان توحید، توحید12، مرکز همسان گزینی"امین وصال" 09918867633/02538823959 ایتا و روبیکا/ aminevesal@ تماس: 2تا7عصر
مشاهده در ایتا
دانلود
سلام بر دوستان و کاربران گرامی 🌹خوش آمدید به کانال خودتان🌹 📝بنده مهدی نجفی مدیر کانال امین وصال و خادم شما هستم. بیش از 22 سال در امر وساطت ازدواج فعالیت دارم و افتخارم این است که تحصیل کرده حوزه علمیه و دانشگاه، روانشناس، مشاور حقوقی و داور محاکم خانواده هستم. ✅ هدف اصلی ما از ایجاد این کانال صرفا اطلاع رسانی و قرار دادن آیین نامه و دادن تذکرات احتمالی به اعضای محترم کانال و درخواست کنندگان معرفی همسر است و اصلا و ابدا! 👌هدف ما همسان گزینی و همسرگزینی در کانال نیست👌 و از آنجایی که عقیده داریم، فضای مجازی محل مناسبی برای پیدا کردن نیمه ی گمشده نیست؛ لذا اساس کار ما به صورت حضوری است. شما حضوری تشریف میاورید برای: ✅ثبت نام، پر کردن فرم و مصاحبه ✅آشنا شدن با شرایط مُراجع محترم ✅دیدن فضای آرام و راحت موسسه ✅آشنا شدن با فرایند همسان گزینی و معرفی هم کفو ✅کاربران گرامی: برای عضو شدن در کانال همسان گزینی "امین وصال" و پیوستن به ما، روی این آدرس بزنید. 👈🌷ایتا، https://eitaa.com/aminevesal313🌷👉 👈🌷روبیکا، https://rubika.ir/aminevesal313🌷👉 🌐www.ezdewaj.ir ☎️02538823959 📱0991 88 676 33
✅ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﺩﻭﻻﺑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ: 💢 ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ چگونه خواهد بود ⁉️ 🔷 ﻣﺜﺎﻝ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﺩﻧﺪ، ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: 💠 ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ. ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ. 🔸ﭘﺴﺮﺍﻭﻝ؛ ﺍﺯ ﻧﺒﻮﺩ ﭘﺪﺭ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﻢ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﺷﺮﺍﺭﺕ! 🔸ﭘﺴﺮﺩﻭﻡ؛ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﺩ ﻭ ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﺎ! 🔸ﭘﺴﺮﺳﻮﻡ؛ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻣﯿﺸﻮد! 🔸ﭘﺴﺮ ﭼﻬﺎﺭﻡ؛ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﭘﺪﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ، ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﭘﺪﺭ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺍﻭ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ. ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﭘﺪﺭ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﻣﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﭘﺪﺭ ﻫﻢ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ، ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻣﺪن ﭘﺪﺭ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ. ﺁﺭﯼ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺳﺖ، ﻣﺮﺩﻡ ﺁﺧﺮﺍﻟﺰﻣﺎﻥ❗️ ⬅️ ﻋﺪهﺍﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺮﯾﺰﯾﻢ...! ⬅️ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﺍﺻﻼ ﺁﻗﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ...! ⬅️ ﻋﺪﻩﺍﯼ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﺖ ﻣﯿﻨﺸﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﻗﺎ ﺑﯿﺎ ﺁﻗﺎ ﺑﯿﺎ...! ⬅️ عده‌ای هم از هیچ کاری برای رضایت ولی امرشان دریغ نمی‌کنند. 🌺 أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفرج ✅کاربران گرامی: برای عضو شدن در کانال همسان گزینی "امین وصال" و پیوستن به ما، روی این آدرس بزنید. 👈🌷ایتا، https://eitaa.com/aminevesal313🌷👉 👈🌷روبیکا، https://rubika.ir/aminevesal313🌷👉 🌐www.ezdewaj.ir ☎️02538823959 📱0991 88 676 33
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
✅کاربران گرامی: برای عضو شدن در کانال و پیوستن به ما، روی این آدرس بزنید. 👈🌷ایتا، https://eitaa.com/aminevesal313🌷👉 👈🌷روبیکا، https://rubika.ir/aminevesal313🌷👉 🌐www.ezdewaj.ir ☎️02538823959 📱0991 88 676 33
حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥 حضور مسئولین و فعالین مراکز انتخاب همسر ۱۴ استان در رویداد ملی صبا 🗓 پنجشنبه ۱۸خردادماه ۱۴۰۲ 💎 تهران ‌─┅═༅𖣔💖𖣔༅═┅─ 🇮🇷 ✅کاربران گرامی: برای عضو شدن در کانال و پیوستن به ما، روی این آدرس بزنید. 👈🌷ایتا، https://eitaa.com/aminevesal313🌷👉 👈🌷روبیکا، https://rubika.ir/aminevesal313🌷👉 🌐www.ezdewaj.ir ☎️02538823959 📱0991 88 676 33
🎥 حضور مسئولین و فعالین مراکز انتخاب همسر ۱۴ استان در رویداد ملی صبا 🗓 پنجشنبه ۱۸خردادماه ۱۴۰۲ 💎 تهران ‌─┅═༅𖣔💖𖣔༅═┅─ 🇮🇷 ✅کاربران گرامی: برای عضو شدن در کانال و پیوستن به ما، روی این آدرس بزنید. 👈🌷ایتا، https://eitaa.com/aminevesal313🌷👉 👈🌷روبیکا، https://rubika.ir/aminevesal313🌷👉 🌐www.ezdewaj.ir ☎️02538823959 📱0991 88 676 33
🌺🔴🔴🌺🔴🔴🌺🔴🔴🌺🔴🔴🌺 🔴 🌺 دوستان و کاربران گرامی: با عنایت به استقبال گسترده متقاضیان ازدواج را خدمتتان عرض می کنیم: 📌1️⃣ با توجه به درخواست دختران، زنان و خانواده های محترم🌷🧕واحد خواهران مرکز همسان گزینی امین وصال🧕🌷 ایجاد شد و برای ثبت نام در ایام هفته به جزء تعطیلات، از ساعت 2 تا 7 عصر، با هماهنگی قبلی، حضورا مراجعه فرمایید. 📱🧕ویژه خواهران: 09395531546 /aminevesal1 📱👨‍🦰ویژه برادران: 09918867633 /aminevesal 📌2️⃣ ساعت کار هر روز 2 تا 7 عصر به جزء ایام تعطیلات رسمی. 📌3️⃣ فقط خدمات برای ازدواج دائم تک همسری است. 📌4️⃣ لطفا شرایط ثبت نام را که در کانال سنجاق شده است، با دقت مطالعه فرمایید. 📌5️⃣همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی است. 📌6️⃣ افرادی که از همسرشان جدا شده یا همسرشان فوت شده است، باید شناسنامه دارای مُهرطلاق یا مهر فوت باشد. 📌7️⃣ حضور فرد متقاضی برای ثبت نام واجب است و قبل از تشریف فرمایی، هماهنگ فرمایید. 📌8️⃣ ثبت نام برای ایرانیان ساکن قم صورت میگیرد. ✅کاربران گرامی: برای عضو شدن در کانال و پیوستن به ما، روی این آدرس بزنید. 👈🌷ایتا، https://eitaa.com/aminevesal313🌷👉 👈🌷روبیکا، https://rubika.ir/aminevesal313🌷👉 🌐www.ezdewaj.ir ✅تماس با مدیر مرکز: 02538823959 🌺 🔴 🔴🌺 🌺🔴🔴🌺🔴🔴🌺🔴🔴🌺🔴