ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@babaenglishtuts
دوره ٨ ماهه مکالمه انگلیسی بابا آب داد
86 عضو

بنام خدا
دوره ی ٨ ماهه آموزش مجازی مکالمه زبان انگلیسی مجله آموزشی بابا آب داد

🔸به شیوه ای جذاب و بی نظیر
🔹توضیحات دقیق و خط به خط
🔸 استفاده از انیمیشن و ..

🔸مدرس: استاد رمضانی
@tutorplus
دوره جدید بزودی

🔹اطلاعات بیشتر ثبت نام و پشتیبانی
@babainfo