ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@bandegizendegi
بندگی و زندگی🌱 bandegizendegi@
560 عضو

اینجا یه فرصت مجازی هست واسه بانوهایی که دغدغه رشد و تحول و مهارت افزایی دارن🍀
نازبانو تو چی؟
نمیخوای طعم رشد و تحول رو بچشی؟ 💪

ارتباط با ادمین و مشاور☎
@nafasbandegizendegi
🏡لینک کانال
eitaa.com/bandegizendegi