اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @birjand_univercity ارتباط داشته باشید.