اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @cafeeqtesad1 ارتباط داشته باشید.