ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@canalkhoda
خدا
48 عضو


سلام بزرگواران من اکانتمو حذف کردم و دیگه نمیتونم کانال رو مدیریت کنم لطفا تشریف بیارد #کانال_درمحضرخدامتشکرم محمدی
#آیدی_کانال_درمحضرخدا
@Dmkhoda
@Dmkhoda
#لینک_کانال_درمحضرخدا
https://t.me/Dmkhoda
https://t.me/Dmkhoda
https://t.me/Dmkhoda