ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@chaharrah_majazi
چهارراه/ CIA سی/
1876 عضو


💠

✅تحلیل ها از مسایل سیاسی روز ،
✅ تاریخ معاصر
✅اطلاعات از اقدامات سازمانهای جاسوسی

❇️

کانال فانوس ما:
http://eitaa.com/joinchat/2471428110C541fa720df
کانال تربیتی ما :

http://eitaa.com/joinchat/2893742093Cb91aa8e6db
👇
@Konjnevis