ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@darmahzareorafa
دَر مَـحضَــرِ عُـرَفا
507 عضو

أللَّھُـمَ ؏َـجِّـلْ لِوَلیِڪْ ألْـفرج

غـوغـای عـارفـان و تـمـنـای عـاشـقـان
حرص بهشت نيست که شوق لقای توست

از دوستان خودتون دعوت کنید 🌸🌸