ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@dehkhodaa
آموزشگاه علامه دهخدا
578 عضو

آدرس: شهرستان بهارستان - فلکه دوم شهرگلستان - بلوار شهیدسلمانی - یاس۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۷۴۷۹۹۰
آموزشگاه دارای پایه های: هفتم-هشتم-نهم
شیفت مدرسه: ثابت صبح(۷:۴۵ الی ۱۲:۱۵)
ارتباط با مدیر کانال: @hm2019