ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@dehkhodaa
آموزشگاه علامه دهخدا
760 عضو

آدرس: شهرستان بهارستان - فلکه دوم شهرگلستان - بلوار شهیدسلمانی - یاس۴
تلفن: ۰۲۱۵۶۷۴۷۹۹۰
آموزشگاه دارای پایه های: هفتم-هشتم-نهم
شماره حساب مدرسه: بانک ملی ۴۱۵۰۱۶۳۶۰۹۰۰۵
ارتباط با مدیر کانال: @hm2019