ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@dph110
دانش پژوهان
6632 عضو

♨ محورهای کاری:
⁦1⃣⁩ بازنشر مطالب چالشی منتشر شده در رسانه‌ها دربارۀ روحانیت و حوزه
⁦2⃣⁩ فرهنگی-اجتماعی⁩
⁦3⃣⁩ خیریه

ضمن اعتذار، غیر از یادداشت‌ها و مطالب جهت انتشار، هیچ پیامی پاسخ داده نمیشود چون نیروی انسانی لازم، موجود نیست

هر تندی و بی‌ادبی=بلاک🚫