ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@dr_mirshamsi
اندیشه ورز -دکتر میرشمسی
80 عضو

تحلیل مسایل سیاسی_اجتماعی -دکتر میرشمسی