ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@elmikarbordiesf
مرکز علمی کاربردی اصفهان
1301 عضو

اصفهان خیابان بزرگمهر جنب بیمارستان شهید صدوقی کوچه شهرستانی تلفن: ۰۳۱۳۲۶۶۱۷۰۱

آدرس ما در اینستاگرام
https://instagram.com/elmikarbordiesf

🔴 عکس ها، فیلم ها،سوژه ها وخبرهای خودرا که جنبه علمی وفرهنگی دارند برای انتشار به @daneshjooi ارسال فرمایید