ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@emam_zamaniha
✧امـام زمانے هـا✧
881 عضو

♥️‌‌عاشق آن نیسٺ
کھ هر دم طلب یار کند

عاشق آن اسٺ کھ
دل را حرم یار کند

📆۱۳۹۷/۰۷/۰۷
لطفا #لفت_ندید Please do not leave
بیصدا🔇
Admin: @saheb1440
Exchanges and advertisin: ↶ @deltangkarbala76
Copy:🚫