ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@emam_zamaniha
✔️" امـام زمانے هـا "✔️
1196 عضو

🕊﷽ 🕊

دل بیقرار نیست💛
ادا در می آوریم
چشم انتظار نیست
ادا در می آوریم
بر لب دعای ندبه
و دل غرق شهوت است
این انتظار نیست🧡
ادا در می آوریم
آقا محب واقعی ات در میان ما
یک از هزار نیست
ادا در می آوریم❤

✔️" ادمین امـام زمانے "✔️ : 👇
@emam_zamaniha313