eitaa logo
روزنامه اقتصاد آینده
204 دنبال‌کننده
575 عکس
4 ویدیو
2 فایل
02184390000 ( مرکز تماس ملی )
مشاهده در ایتا
دانلود
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ سه شنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ شنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ یکشنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ دوشنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ سه شنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ چهارشنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ پنجشنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ شنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews
برگزیدگان پویش رسانه‌ای «ققنوس قلم» معرفی شدند همچنین خبرگزاری مهر از گروه رسانه‌های سراسری و روزنامه صبح ساحل، پایگاه خبری دیار بصیر و پایگاه خبری اقتصاد آینده‌نیوز از گروه رسانه‌های غیر سراسری حائز بیشترین مشارکت بوده و به‌پیشنهاد داوران و تایید معاونت امور رسانه‌ای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجلیل می‌شوند. https://press.farhang.gov.ir/fa/news/741753/
‌صفحه نخست روزنامه اقتصاد آینده چاپ یکشنبه🔻 ♻️ عضو کانال اقتصاد آینده شوید 👇🆔 eitaa.com/eqtesadayandehnews