ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@esco_ir
شرکت سهامے ذوب آهن اصفهان
456 عضو

✅کانال رسمے شرکت سھامے ذوب آهن اصفهان

📃 گزارش رویدادهاے ذوب آهن اصفهان را سریع و دقیق دریافت کنید
@esco_ir

💻ارتباط با ادمین:
@zobadmin

☎️تلفن پیامگیر :
03152571040