اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @eseminarir ارتباط داشته باشید.