ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@esfatabat
ستاد دانشجویی عتبات عالیات استان اصفهان
230 عضو

ستاد دانشجویی عتبات عالیات استان اصفهان
هیئت دانشجویی خدام الحسین(ع)

تماس:
09902402440
09133687684
09139724172 (۱۶ الی ۲۲)

ثبت نام:
@ein_kaf1
@pooria_baghban

مجوز خروج/امورمالی:
@mmsadri

شماره حساب بانک انصار:
۱۴۱۰۴۲۲۰۸۳۶۹۲

ارتباط با کانال:
@abbas_va