ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@filmnameh_mafsoon
فیلمنامه‌نویسی
2 عضو

آموزشهای مفسون تلاشی‌ست، هر چند کوچک، در جهت ارتقاء فیلمنامه‌نویسی سینمای ایران Mafsoon.ir