ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@gamibeasman
گامی بسوی آسمان
52 عضو

ستاد احیا و هماهنگی فعالیتهای قرآن و عترت ع دانشگاههای استان خراسان رضوی(واحد قرآن و عترت نهاد در دانشگاههای استان)

ارتباط با مدیر @yavareseyedali