ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@hefzmajaziquran
مرکز غیر حضوری حفظ قرآن کریم
681 عضو

💠💠💠﷽💠💠💠
✅مرکز آموزش غیر حضوری (تلفنی)
🔸حفظ قرآن کریم استان قم
🔹بااساتیدمجرب در دو واحد
🔸برادران و خواهران
🔹از شنبه تا پنجشنبه
🔸از ساعت 8 الی 20
🔹درتمام مقاطع سنی
🔸قرآن آموز می پذیرد.
✔️اطلاعات بیشتر وارتباط با ما:
🆔 @hefzmajazi114