ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@ifi2019
هفتمین جشنواره مخترعان،مبتکران و نوآوران
24 عضو

جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران

وب سایت :
www.IFI2019.iaun.ac.ir

ایمیل:
ifi2019@iaun.ac.ir
Ifi2019.iaun@gmail.com

تلفن:
۰۳۱-۴۲۲۹۲۷۷۹