ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@igtc_channel
شرکت انتقال گاز ایران
280 عضو

نشانی: خیابان نلسون ماندلا (جردن)، خیابان اسفندیار پلاک۲۷
02181310
www.nigtc.ir
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

https://sapp.ir/igtc_channel
https://eitaa.com/igtc_channel
ارتباط با ادمین

https://eitaa.com/Rahbarianyazdi
https://sapp.ir/Rahbarianyazd