ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@iranian
ایرانیان | IRANIAN
49 عضو

⁦ℹ️⁩ فعالیت کانال《 iranian 》 در راستای ارزش های اجتماعی بوده و تمام محتویات کانال اخلاقی، فان و طنز می باشد.مدیر کانال 👈
@iraniancom