ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jahad_emamhossein
🌹گروه جهادی امام حسین(علیه السلام)🌹
269 عضو

✅اهداف گروه جهادی امام حسین(علیه السلام):
🔸🔹محرومیت زدایی وخدمت به مناطق محروم
🔸🔹تربیت علمی و عملی جوانان مؤمن و متدین با حفظ روحیه جهادی
🔸🔹فعالیت در حوزه فرهنگی جامعه نظیر خانواده،حجاب ،اوقات فراغت و ...
ارتباط با مدیر:
@hesam137744
@jahadi_naghneh