ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jampathlab
آزمایشگاه جم رشت
3 عضو

دکتر هادی حاجی زاده فلاح
بورد تخصصی آسیب شناسی بالینی و تشریحی
ساعت فعالیت یکسره از 6:30 صبح لغایت 9 شب
رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل
تلفن 95-33133290 و33115100