اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @jkarimi_ir ارتباط داشته باشید.