ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
عضویت در کانال
فیش منبر و مرثیه
30787 عضو

نرم افزارهاي سخنراني:
@fish_apk
تبادل و تبلیغ 👈
@tab_fish
خادم کانال 👈
@safir1001
منبر موضوعی 👈
@fishemenbar2
منبر صوتی 👈
@mediamenbar
@rovzeha 👈روضه

(طلبه یار)👈 www.talabeyar.ir

💳 حمایت از کانال فیش منبر👇
https://zaya.io/kx4mj