ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
عضویت در کانال
جامعه ایمانی مشعر
3481 عضو

🔵 اجتماع هیآت مذهبی سراسر کشور

🌎 سایت :
www.1542.org
🔹 ایتا :
eitaa.com/www1542org
🔸 بله :
ble.im/www1542org
🔹 سروش :
sapp.ir/www1542org
📷 اینستا گرام :
instagram.com/www1542org

♦️ ارتباط با مدیر:
🆔 @admin1542