ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@jomalat_maanavi
جملات معنوی
223 عضو

بدون شک بزرگترین راه حل مشکلات ما
عمل کردن به جملات پندآموز است...

بخوانیم و بدانیم و عمل کنیم!

در حال عضوگیری هستیم
با ما همراه باشید!