karet_ir
کارِت پروژه، صفر تا صد پروژه های دانشگاهی
@karet_ir
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @karet_ir ارتباط بگیرید.