ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@khansary
خوسارهاما
306 عضو

کانال بزرگ شهرستان خوانسار
#خوسارهاما
خوانساریها در پیام رسان داخلی ایتا
اخبار لحظه ای خوانسار، تصاویر،فیلم ها و مطالب شنیدنی و دیدنی در کانال بزرگ خوانسار ما
ارتباط با مدیریت و ارسال مطالب
@khansaryam