ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@khzdaraee
اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان
72 عضو

همکاران محترم این کانال ارتباطی صرفا جنبه اطلاع رسانی دارد،و جهت ارتباط بیشتر و مناسب از اخبار و اطلاعات ایجاد شده است.