اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @kooshapaydar ارتباط داشته باشید.