m_nokhbegan
مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر
@m_nokhbegan
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @m_nokhbegan ارتباط بگیرید.