ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@maaraz1
معرض العربية
375 عضو

زبان مادری رابا در معرض قرار گرفتن درموقعيت های مختلف به آسانی فرا گرفتیم پس می توان ازطریق فیلم📺،صوت 🎶و
متن📝 به مرور زمان درکمال آرامش زبان عربی را فرا گرفت. مارا در سروش و ایتا دنبال کنید.
@saiedes ارتباط با مدير