ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mafaa_ir
مدرسه فقهی امیرالمومنین(علیه السلام)
1039 عضو♦️مدرسۀ فقهی امیرالمومنین«علیه السلام»

🔸تحت اشراف آیت الله فرحانی

با هدف تربیت فقیهان برجسته براساس مبانی اجتهادی حضرت امام_خمینی(ره)

ادمین:
@admin_mafaa_rasane