ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@mafatiholjenan
مفاتیح نوین
70 عضو

کانال و سایت اصلی مورد تایید پایگاه اطلاع رسانی معظم له

🆔 @makarem_ir

http://makarem.ir

🔊 ارتباط با ادمین گروه جهادی بلیغ
@wwwmakaremir
09120523531