eitaa logo
مجتمع مهدیه اصفهان
346 دنبال‌کننده
1.1هزار عکس
260 ویدیو
18 فایل
🌐آدرس وبسایت: www.mahdiehisfahan.com پیامک : 100002171000 دارای تائیدیه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی http://t.me/itdmcbot?start=mahdiehisfahan
مشاهده در ایتا
دانلود
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ ۲۴ تیرماه ازساعت: ۵:۴۵ 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ۴/۳۱ تیرماه ازساعت: ۵:۴۵ 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ 7 مردادماه ازساعت: ۵:۴۵ 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ ۱۴ مردادماه ازساعت: ۵:۴۵ 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ ۲۱ مردادماه ازساعت: ۵:۴۵ 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ ۲۸ مردادماه ازساعت: ۵:۴۵ 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ یکم مهرماه ازساعت: ۵:۴۵ صبح 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
📣 برگزاری دعای پر فیض ندبه ⏰ زمان برگزاری: جمعه مورخ هشتم مهرماه ازساعت: ۵:۴۵ صبح 🕌 مکان: خیابان رباط مجتمع مهدیه اصفهان 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @mahdiehisfahan 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹