ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@makarem600
احکام ویژه 600 مسئله مورد نیاز به همراه پاسخ گوئی با مراجعه به سایت
18 عضو

کانال و سایت اصلی مورد تایید پایگاه اطلاع رسانی معظم له

🆔 @makarem_ir

http://makarem.ir

🔊 ارتباط با ادمین گروه جهادی بلیغ

@wwwmakaremir
09120523531