ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@meikade_ir
مِی‌کده
70 عضو

حال و هوای مِی‌کده هرگز تُهی مباد
از های و هـوی و عربدهٔ مِی‌گسارها