اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @mirbaqeri_entekhabat ارتباط داشته باشید.